.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adınaAvrupa Birliği' nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPARD' nınKırsal Kalkınma Bileşenikapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 10.11.2014 tarihinde13. Başvuru Çağrı İlanınaçıkmış bulunmaktadır. Projelerin kabulü 12 Ocak- 10 Şubat 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

detaylı bilgiye;
TKDK kurumunun internet adreslerinden ulaşabilirsiniz.
https://www.tkdk.gov.tr/
http://www.tkdk.gov.tr/BasvuruFiles/BasvuruCagriIlani/Onucuncu_Basvuru_Cagri_Ilani.pdf